Atletika

Štruktúra tréningového procesu v akadémii

 

Základné rozdelenie tréningových skupín podľa vekovej kategórie:

  • káčerovo => začiatočníci (7. – 9. vek dieťaťa)
  • rýchla rota => pokročilí (9. – 12. vek dieťaťa)
  • mladé šelmy => atléti (12. – 15. vek dieťaťa).

Usporiadanie tréningových jednotiek počas týždňového mikrocyklu:

  • pondelok => voľno;
  • utorok => technický tréning (rozvoj silových schopností);
  • streda => voľno;
  • štvrtok => rýchlostný tréning (rozvoj rýchlostných schopností);
  • piatok => aeróbny tréning (rozvoj vytrvalostných schopností);
  • sobota => voľno;
  • nedeľa => voľno.

Tréningovú jednotku môžeme štruktúrovane opísať nasledovne:

Z

rozcvička pred hlavným zaťažením (10 min – 15 min)

Z

hlavné zaťaženie (40 min – 50 min)

Z

zotavenie po hlavnom zaťažení (5 min – 10 min)

Najideálnejšie je, aby sa cvičenci v akadémii pred začiatkom tréningovej jednotky schádzali 10 min – 15 min. Tento čas sa dá využiť na motivovanie cvičencov do blížiacej sa tréningovej jednotky, informovanie o štruktúre a cieľoch zaťaženia a zisťovania zdravotného stavu cvičencov v akadémii.