Cenník

Registrácia pre KFA / Platba pre KFA

www.kidsfunacademy.sk / Registrácia / mesto

– pohybová aktivita v MŠ / názov MŠ
– poobednajšia pohybová aktivita
– vyplniť formulár
– príde Vám mail

Mesačný poplatok uhradiť do 10 dňa v mesiaci za daný mesiac.

Číslo účtu pre Vaše mesto

č. účtu: SK………….

V prípade neuhradenia, Vám príde opakovane email o realizácií platby.

Platobnú bránu m8 na starosti spoločnosť Paysy https://paysy.sk cez ktorú si bude môcť kondolovať platby online. Pri registrácií do KFA, vám bude pridelené heslo na vstup do vašej zložky.

✅ Platba v KFA

Pri registrácii dostaneš variabilný symbol.

K platbe priradiť svoj variabilný symbol (dostal si ho pri registrácií).

Variabilný symbol napíš do kolónky variabilný symbol, aby platba bola priradená k tvojej registacií.

Platíš September – Apríl celú sumu 🤛

Pri platbách za Máj a Jún ti vykompenzuje tvoju neúčasť na tréningu 🤛.

Kompenzuje sa len mailom ospravedlnený tréning v deň tréningu do 8:00 🤛

Ospravedlnenie posielaš :

LM – info@kidsfunacademy.sk

KE – lukas.nemcik@kidsfunacademy.sk

RK – peter.dutko@kidsvunacademy.sk

PO – rado.antl@kidsfunacademy.sk

Nitra, Bratislava – vlado.hess@kidsfunacademy.sk

SNV – tomas.komara@kidsfunacademy.sk

Cenník

Mesačný paušálny poplatok

Tréning = tréningová jednotka v trvaní 65 minút

Poznámka:

– platba za tréningy sa realizuje do 10 dňa v mesiaci za daný mesiac prevodom na účet.

pri prvej platbe plus 15 € za tričko s logom (použiteľné celoročne na tréningoch, akciách a kempoch).

– zákonný zástupca môže požiadať (písomne) o zníženie členského poplatku v prípade, ak akadémiu navštevujú dvaja a viacerí členovia tej istej domácnosti.

– KFA si vyhradzuje právo upraviť výšku poplatku (platby za tréning) individuálne pre zákazníka.