E-knihy

Herný systém 4-3-3 v družstvách mládeže

Autormi  knihy „Herný systém 4-3-3 v družstvách mládeže“  sú  Mgr. Juraj Sabol a Ing. Jaroslav Grantner. Prvotná myšlienka nebola napísať samotnú knihu.  Postupnou prípravou a tvorbou herných situácií v defenzíve a ofenzíve sa vytvoril široký okruh materiálu, z ktorého sa postupne vyselektovali časti knihy, ktorú sa autori rozhodli publikovať. Kniha okrem úvodnej teoretickej časti obsahuje 39 názorných príkladoch zvolených herných situácií v defenzíve a ofenzíve v obrannej zóne, stredovej zóne a útočnej zóne. Kniha je dostupná v elektronickej verzii  ako E-kniha (PDF formát).

PDF verzia: 7€

Tlačená verzia: 10€

Pohybové hry pre futbalové prípravky

Knižná publikácia Pohybové hry je určená pre trénerov kategórie najmladších hráčov, ktorým chceme priblížiť zásobník pohybových hier pre úvodnú časť tréningovej jednotky. Každý tréner, ktorý sa venuje práci s mládežou, by mal byť v praxi kreatívny a vždy na začiatku tréningu zaujať hráčov tak, aby tréningový proces, ktorý si naplánoval bol zrealizovaný s nadšením a elánom. Práve úvodná časť tréningovej jednotky u tých najmenších je dôležitým predpokladom pre úspešnú prácu v ďalších častiach tréningovej jednotky. V prvej, teoretickej časti publikácie sme popísali teoretické východiská pojmu pohybová hra. V druhej praktickej časti sme pre Vás vytvorili zásobník päťdesiatich praktických pohybových hier pre futbalové prípravky.

PDF verzia: 7€

Tlačená verzia: 10€

Loptové hry a Obratnosť

Akrobacia  v  loptových hrách  s príkladmi cvičení v kombinácii s hernými činnosťami jednotlivca   vo futbale.  Akrobacia  v  loptových hrách s príkladmi cvičení v kombinácii s hernými činnosťami jednotlivca vo futbale.

Knižná publikácia „Loptové hry a Obratnosť . Akrobacia v loptových hrách s príkladmi cvičení v kombinácii s hernými činnosťami jednotlivca vo futbale“ je určená nielen pre trénerov futbalu. Jednotlivé kapitoly je možné aplikovať aj v ostatných kolektívnych športoch a prostredníctvom akrobacie rozvíjať obratnosť. V publikácií sú rozpracované zásobníky akrobatických cvičení v kombinácii s hernými činnosťami jednotlivca vo futbale. Kvalitná príprava trénera na tréningovú jednotku a zvlášť v prípadoch ak nie je v tejto oblasti špecialistom vyžaduje mnoho úsilia, aby tréningová jednotka splnila svoj cieľ. Knižná publikácia je malým návodom, úvodom do tejto širokej problematiky. V prvej, teoretickej časti publikácie sme popísali základné teoretické východiská pojmu akro-batická príprava. V druhej praktickej časti sme pre Vás vytvorili zásobník cvičení vhodných pri koncipovaní tréningovej jednotky so zameraním na akrobatickú prípravu v spojitosti s futbalom.

PDF verzia bez DVD: 12€

Tlačená verzia: 18€       

DVD verzia cvičení: 10€

Tlačená kniha + DVD: 22€