MFK LM

Novinky

Novinky

Mesačné členské príspevky MFK Tatran Liptovský Mikuláš

U 6 – U 19      25 €

Príspevky poprosíme zasielať v tvare IBAN:
na č. účtu: SK13 5600 0000 0081 3503 9005