MFK LM

Novinky

Novinky

Mesačné členské príspevky MFK Tatran Liptovský Mikuláš

U 6 – U 19      15 €

Príspevky poprosíme zasielať v tvare IBAN:
na č. účtu: SK13 5600 0000 0081 3503 9005

  •  Zároveň poprosíme do popisu uvádzať meno dieťaťa a VS (rok narodenia)
  • V prípade dvoch detí je príspevok za druhé dieťa vo výške 80 % danej kategórie.
  • Rodičia, ktorí uhradili mesačný poplatok na pol roka (január – jún) nemusia platiť úhrady za mesiac júl a august