Video tréning

Kolektív trénerov Kids Fun Academy  
Domáce  úlohy na individuálne vzdelávanie Hernej činnosti jednotlivca 
Cieľ: Lopta a JA 

✅ 1) vedenie lopty: možnosti priameho vedenia lopty

✅ 1) vedenie lopty: vedenia lopty  “side to side”

✅ 2) krytie lopty: postavenie tela chrbtom k bráne.

✅ 2) krytie lopty: postavenie tela čelom k bráne.

✅ 3) prvý dotyk: spracovanie lopty prvým dotykom do voľného priestoru.