Prípravka U 10

Kontakt

tréner:  Ján  Papaj,  tel. kontakt :  0905 870 261
šeftréner: Mgr. Juraj Sabol, tel. kontakt : 0907 919 053