Doškoľovací seminár trénerov SsFZ

Praxou o krok vpred

Miesto konania:

Závažná Poruba, Palúdzka

Dátum konania:

  •  20. júl 2020, 17,30 hod., štadión Záv. Poruba
  •  27. júl 2020, 17,30 hod., štadión Palúdzka
  •  3. august 2020, 17,30 hod., štadión Záv. Poruba
  •  10.august 2020, 17,30 hod., štadión Palúdzka

Trvanie tréningu:

90 minút

Cena:

Účastnícky poplatok za osobu je 35 € a v prípade účasti bez registrácie bude poplatok za osobu 40 €.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 5.7.2020 na číslo účtu SK2911110000001436776007.

p
Účasť na minimálne troch tréningoch bude slúžiť k získaniu 5 bodov a ako doklad o absolvovaní doškoľovacieho seminára na predĺženie licencií GRASSROOTS C a UEFA B.
Pre trénera bude zabezpečený: pitný režim, digitálny nákres absolvovanej tréningovej jednotky 1, 2, 3 a 4.