Apple Cinema športovec mesiaca

December 2019

KFA MATERSKÁ ŠKOLA

Darina Brehuvová

December 2019

KFA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Tamara Pažítková

Október 2019

KFA MATERSKÁ ŠKOLA

Ema Pujdesová

Október 2019

KFA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zara Krankusová

Generálny partner vyhodnotenia Apple Cinema športovca mesiaca je multikino