ZŠ Miloša Janošku – Pohybová aktivita

Každý pondelok

  • nácvik a zdokonaľovanie  pohybovej gramotnosti v všestranných pohybovým aktivitách
  • prehlbovanie súčinnosti horných a dolných končatín v pohybovej aktivite
  • práca a spolupráca v kolektívnych  cvičeniach
  • upevňovanie prvkov atletiky, gymnastiky, pohybových hier, loptových hier, plávania, lyžovania a korčuľovania.

Date

7. decembra 2020

Miesto

Základná škola Miloša Janošku
Ul, Československej brigády 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
KFA Tréneri

Tréner

KFA Tréneri

Weather

Zamračené
5 °C
Wind: 7 KPH
Humidity: 1 %
Visibility: 9 KM